Garancija kvalitete

Mi kombiniramo tradicijalno umijeće proizvodnje vrhunske čokolade i punila sa znanošću totalnog upravljanja kvalitetom najviših standarda.quality-control

Belcolade-ov Odjel za garanciju kvalitete provodi kontrolu kvalitete nad sirovinama i konačnim proizvodima, pomoću svojih vlastitih laboratorija. EFSIS je Belcolade nagradio certifikatom "Higher Level Certificate of Conformity". Štoviše, Belcolade je dobio BRC (British Retail Consortium) akreditaciju koja podrazumijeva HACCP sustav koji garantira absolutnu sigurnost hrane.

.

Chocolate Food Pairing

„Food pairing“ koncept je odavno zaživio na nivou ekskluzivnih restorana diljem svijeta. Ovaj pristup podrazumijeva spajanje neočekivanih namirnica u cjelovita jela, a prema njihovim baznim okusima. Tako logično „chocolate food pairing“ predstavlja spajanje u kojima je baza čokolada.

FotoRecepti