Cryst-o-fil - čokoladne kreme za punjenje pralina

Cryst-o-fil je jedinstven i patentirani proizvod za čokoladnu proizvodnju kojeg krasi iznimno stabilna tekstura. Sadrži više od 50% prave Belcolade čokolade koja mu daje izvrstan, delikatan okus. Korištenje Cryst-o-fila u kremama za punjenje će značajno produžiti rok trajanja proizvoda bez korištenja E-brojeva. bez promjene okusa, teksutre i volumena.


|
VIDEO CRYST-O-FIL

izrada pralina sa Cryst-o-fil proizvodima.
YouTube  | 6:37 min | Jezik: Engleski

| RECEPTI CRYST-O-FIL
15 recepata za izradu pralina sa Cryst-o-filom.
PDF | 5 Mb | Jezik: Engleski

PROIZVODI U REDOVNOJ PONUDI:

Cryst-o-fil Blanc 5kg
Slastičarsko punilo s 55% bijele čokolade.
Pakiranje: 1 x 5,00 kg. Šifra: 010241